podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Boliwia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Boliwia - wiza, ambasady, przepisy

La Paz     
boliwia
Boliwia - podróże do BoliwiiBoliwia - mapa krajuBoliwia - spis artykułów i galeriiBoliwia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeBoliwia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaBoliwia - szczepienia, zdrowie, poradyBoliwia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROBoliwia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOBoliwia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Polscy turyści udający się do Boliwii są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobycie do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Osoby udające się na okres dłuższy niż 3 miesiące winny ubiegać się o wizę w Ambasadzie Boliwii w Berlinie. Wymogi dotyczące wizy z prawem do pracy lub pobytowej określa konsulat indywidualnie dla każdego przypadku. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego przy wjeździe ani wykazania się posiadaniem określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przy wyjeździe obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 25 USD od osoby.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń urzę­dowych. W całym kraju znajduje się bardzo dużo punktów kontroli anty­narkotykowej. Drogi w Boliwii są niebezpieczne ze względu na warun­ki terenowe i zły stan na­wierzchni. Zaleca się uważnie wybierać linie autobusowe, zwracając uwagę na stan tech­niczny pojaz­dów. Poważne utrudnienia w podróżach po kraju mogą spowodować blokady dróg, a także portów lotniczych wywołane protestami grup społecznych. Działa linia kolejowa łącząca południe i wschód Boliwii z Ar­gen­tyną (z pominięciem stolicy La Paz).
Częste są przypadki odwoływania lotów. Obowiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę (25 USD od osoby) oraz na liniach krajowych (ok. 2-3 USD).
Podczas podróży po Boliwii należy liczyć się również z utrudnieniami w transporcie mogącymi wynikać z warunków klimatycznych (zwłaszcza w porze deszczowej w miesiącach grudzień – kwiecień częste są lawiny błotne, osunięcia dróg i mostów itp.) oraz złego stanu technicznego środków transportu.

Przepisy celne
Wwóz, wymiana i wywóz pieniędzy nie podlegają ograniczeniom do kwoty 10 tys. USD. Nie ma ogra­niczeń celnych, które odbiegałyby od powszechnie stoso­wanych. Obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego; nieprzestrzeganie ich podlega suro­wym karom. Przy zakupie pamiątek imitujących wyroby kultur prekolumbijskich należy zachować dowód zaku­pu w celu okazania go podczas kontroli bagażu na lotnisku.
Bezpieczeństwo
Sytuacja polityczna i spo­łecz­na jest niestabilna. Zaleca się ograniczenie wyjazdów turystycznych do wschodnich departamentów Boliwii (La Paz, Oruro, Uyuni). Oprócz pospolitych napadów rabunkowych i przy­pad­ków kradzieży zdarzają się agresywne zachowania miej­scowej ludności. Częste napady odno­towuje się na atrak­cyjnym szlaku turystycznym z La Paz do Yungas. Nie­bez­pieczny ze względu na uprawy koki jest nizinny obszar Cha­pare, położony na północ od Santa Cruz. W dużych miastach należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wzmożo­nego ruchu turystycz­nego (place, muzea, kościoły, targi, dworce) ze względu na częste kradzieże dokumentów i mienia osobistego. Zdarzają się przypadki okradania turystów przez osoby podające się za policjantów i posługujące się fałszywymi dokumentami tożsamości lub legitymacjami policyj­nymi.
Przydatne informacje
• Honorowane są karty kredytowe, m.in. MasterCard, VISA i American Express.
• Urzędy pracują od 8.30 do 16.30, a sklepy otwarte są na ogół w go­dz. 10.00–13.00 i 15.00–19.00.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Brak placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w Limie (Peru) akredytowany jest również w Republice Boliwii.

Konsulat Honorowy RP w La Paz
Konsul honorowy Esther Caroly Salzmann Donig (języki: hiszpański, angielski, francuski, niemiecki)
Consulado de la República de Polonia en La Paz
Calle Potosi 1321, La Paz, Bolivia
tel.: (00-5912) 233 90 63
fax: (00-5912) 233 90 63
E-mail: esthersalzmann@yahoo.com
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Boliwii
Wichmannstrasse 6
D-10787 Berlin
tel.: (0-0 49 30) 26 39 15-0
fax: (0-0 49 30) 26 39 15-15
embajada.bolivia@berlin.de
www.bolivia.de